เขียนโดย Kru EartH IT Admin
ฮิต: 11824

 

ถาวร เขียนเสมอ

 นายถาวร  เขียนเสมอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

 

ชัญภัทขนิษฐ์ เหี้ยมหาญ

    นางชัญภัทขนิษฐ์  เหี้ยมหาญ

ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล 

 

นายจรัญพัฒน์  ศึกษากิจ

ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

นางสาวณัฐกฤตา  ดีมูล

ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน

 

 นางเยาวลักษณ์  มหาจักษ์

ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

 

อโรชา สาระชัย

นางอโรชา  สาระชัย

ครู คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

หมวด: