เขียนโดย Kru EartH IT Admin
ฮิต: 1117

 

นางสาววรางคณา ชุมสน

 นางวรางคณา  ชุมเสน

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

พัทธนันท์ ธรรมวัตร 

นายพัทธนันท์  ธรรมวัตร

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

อิทธิ ซ้ายสุพรรณ

นายอิทธิ  ซ้ายสุพรรณ

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

ชลันดา ปัญญาชิต

 นาวสาวชลันดา  ปัญญาชิต

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

อังคณา ภู่มณี

นางสาวอังคณา  ภู่มณี

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่