เขียนโดย Kru EartH IT Admin
ฮิต: 1772

  

หอมหวล

นางหอมหวน  การสุวรรณ์ 

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 จุฑามาส บุญชาติ

นางสาวจุฑามาส  บุญชาติ

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

อโรชา สาระชัย

นางอโรชา  สาระชัย

ตำแหน่ง : ครู คศ.1 

  

เมวิกา สีมานนท์

นางสาวเมวิกา  สีมานนท์

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่