เขียนโดย Kru EartH IT Admin
ฮิต: 1431

  

เสาวณีย์ ไขแสง

นางสาวเสาวณีย์  ไขแสง

ตำแหน่ง : คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

ศิรภัสสร คำงาม

นางสาวศิรภัสสร  คำงาม

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

 

Renante G

 Mr.Renante  Genese  Arlegui

ตำแหน่ง : ครูต่างประเทศ

 

วาสนา ทองน่วม

 นางสาววาสนา ทองน่วม

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่