เขียนโดย Kru EartH IT Admin
ฮิต: 736

  

สิริพร ศึกษากิจ

นางสิริพร  ศึกษากิจ

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

ชัยพร เขียนรูปครุฑ

นายชัยพร  เขียนรูปครุฑ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

 

 กิตติศักดิ์  แก้วแจ่ม

กิตติศักดิ์ แก้วแจ่ม

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่