เขียนโดย Kru EartH IT Admin
ฮิต: 961

 

สุมัทนา อ่องจำปา

 นางสาวสุมัทนา  อ่องจำปา

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 จรัญพัฒน์ ศึกษากิจ

นายจรัญพัฒน์  ศึกษากิจ

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

 

เยาวลักษณ์ มหาจักษ์

นางเยาวลักษณ์  มหาจักษณ์

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

 

นิตยา ดามัง

 นางสาวนิตยา  ดามัง

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

 

สวณัฐ คุ้มทรัพย์

นายสวณัฐ  คุ้มทรัพย์

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่