เขียนโดย Kru EartH IT Admin
ฮิต: 1879

 วันวิทยาศาสตร์ 60 19-09-60

065

โครงการวาดศิลป์ที่บ้านเกิด ปี59 29-08-60                PTTGC Onboarding 06-09-60

  031

 

 

 

 

 

 

โครงการการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัล 24-08-60   โครงการสร้างอาสาสมัครเพื่อสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพ
                                                                                           29-08-59

   028

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย 16-08-60                               วันภาษาไทย 26-07-60

    

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในร. 9      สัปดาห์อาเซียน 11-08-60

   

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 27-07-60                                 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและทบทวนคำปฏิญาณ
                                                                                          สวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี 27-07-60

    

แห่เทียนพรรษา 07-07-60                                              ประเมินคุณภาพภายใน 05-07-60

   

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อทาง                          มอบเหรียญนักกีฬาฮอกกี้ 07-07-60
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น 30-06-60
 

   

กิจกรรมรู้ทันสารเคมี 28-06-60                           กิจกรรมพิธีไหว้ครู 15-06-60 

   

พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี 28-06-60                รู้เกี่ยวกับสารเคมีและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 29-06-60

   

ประชุมผู้ปรครอง 04-06-60                                        โครงการรักการอ่าน PTTอาซาฮี 21-06-60