เขียนโดย Kru EartH IT Admin
ฮิต: 1378

 

ประเมินภายใน 6 ก.ย. 62

027

กิจกรรมอาเซียน 9 ส.ค. 62

026

ใส่บาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 26 ก.ค. 62

028

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 26 ก.ค. 62

030

แห่เทียนพรรษา 12 ก.ค. 62

031

วันวิทยาศาสตร์ 30 ส.ค. 62

DSC 0917

มอบใบประกาศ วันภาษาไทย 29 ส.ค. 62

023

ติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการการศึกษา 23 ก.ค. 62

029

อบรม SEX รอบคอบตอบ OK 31 ก.ค. 62

020

วันภาษาไทย 26 ก.ค. 62

022

สอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร 18-19 พ.ค. 62

024

โครงการรักการอ่าน ปตท. 8 ก.ค. 62

021

ตรวจสุขภาพฟันชั้น ม.1 4 ก.ค. 62

017

เลือกตั้งประธานนักเรียน 28 มิ.ย. 62

016

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี 1 กรกฎาคม 2562

015

วันไหว้ครู 13 มิ.ย. 62

014

ปัจฉิมนักเรียนใหม่ ชั้นม.1และม.4 16 พ.ค. 62

013

ผู้อำนวยการพบนักเรียนวันเปิดการศึกษาใหม่และแนะนำครูใหม่หน้าเสาธง 16 พ.ค. 62

012

ประชุมก่อนเปิดการศึกษา 14 พ.ค. 62

011

อบรม Microsoft นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 29 มี.ค. 62

025