99 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 7 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

038-684464, 038-684925 Fax:038-684464
rayongwitnikhom2@spm18.go.th

เขียนโดย Kru EartH IT Admin

115

      ขอแสดงความยินดีกับนายอริย์ธัช  ฉลาดทำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1 ได้รับใบประกาศเด็กดีมีคุณธรรม จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

 __________________________________________________________________________________

ครฑ

ประกาศ! โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแนห่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. ถึง 16 ธ.ค. 2562 สมัครด้วยตนเองและสมัครออนไลน์ 

คุณสมบัติ : 
    
เพศ:ชายและหญิง
     วุฒิปริญญาตรี คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ 4ปีหรือ5ปี (หรือป.บัณฑิตวิชาชีพครู)
     จบสาขาวิชาฟิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     สัญชาติไทย
     อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และ อายุไม่เกิน 40 ปี
     เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
     จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สำเร็จการศึกษา
     ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

     ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

สมัครออนไลน์ คลิก  สมัครออนไลน์

ติดต่อ : อาคารสำนักงานฝ่ายบุคคลหรือโทร 081-4992649 รองบริหารฝ่ายบุคคล(ครูเล็ก) ,062-9641198 (ครูปุ้ย), 085-2322952 (ครูหญิง)

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

เขียนโดย Kru EartH IT Admin

พิธีไหว้ครู

01 001

     วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญอีกงานที่ทางโรงเรียน ได้เรียนเชิญคณะครูที่ได้............

อ่านเพิ่ม >>>

__________________________________________________________________________________

อบรมเรื่องความปลอดภัย

00 001

      วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้จัดอบรมเรื่องความปลอยภัยในการขับขี่จราจร ณ อาคารมัลติมีเดีย......

อ่านเพิ่ม >>>

__________________________________________________________________________________

เขียนโดย Kru EartH IT Admin

โครงการสัมมนาการใช้ IT เพื่อสร้างเสริมความสำเร็จทางการศึกษา โดย TOT

083

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมสัมมนาโครงการการใช้ IT เพื่อสร้างเสริมความสำเร็จทางการศึกษา.....

อ่านเพิ่ม >>>

__________________________________________________________________________________

บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านห้วยยาง

IMG 5009

     วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายถาวร เขียนเสมอ ผู้อำนวยโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ได้บริจาเครื่องคคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยยาง อ.แกลง..........

อ่านเพิ่ม >>>

__________________________________________________________________________________

บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง

058

     วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายถาวร เขียนเสมอ ผู้อำนวยโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ได้บริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง เพื่อนำมา.......

อ่านเพิ่ม >>>

__________________________________________________________________________________

บริษัท อิสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน 

     เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. บริษัทอิสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตทจำกัด ได้มอบบริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ...........

อ่านต่อ >>>