หน้าหลัก

เขียนโดย Kru EartH IT Admin
ฮิต: 1234

ไหวคร62

 

รับสมัครนักเรียนใหม่ 2562 2

 

115

      ขอแสดงความยินดีกับนายอริย์ธัช  ฉลาดทำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1 ได้รับใบประกาศเด็กดีมีคุณธรรม จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

 __________________________________________________________________________________

ครฑ

ประกาศ! โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแนห่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. ถึง 16 ธ.ค. 2562 สมัครด้วยตนเองและสมัครออนไลน์ 

คุณสมบัติ : 
    
เพศ:ชายและหญิง
     วุฒิปริญญาตรี คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ 4ปีหรือ5ปี (หรือป.บัณฑิตวิชาชีพครู)
     จบสาขาวิชาฟิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     สัญชาติไทย
     อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และ อายุไม่เกิน 40 ปี
     เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
     จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สำเร็จการศึกษา
     ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

     ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

สมัครออนไลน์ คลิก  สมัครออนไลน์

ติดต่อ : อาคารสำนักงานฝ่ายบุคคลหรือโทร 081-4992649 รองบริหารฝ่ายบุคคล(ครูเล็ก) ,062-9641198 (ครูปุ้ย), 085-2322952 (ครูหญิง)

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

 

ต้อนรับคณะกรรมการ

teacher61

 

 

เกษียณครูอำนวย

Mid

 ดาวโหลดตารางสอบ >>Click<< 

pic2