หน้าหลัก

เขียนโดย Kru EartH IT Admin
ฮิต: 2192

ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่

116

     โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ยินดีต้อนรับ นางสาวจันทร์มณี  จรัสแสง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

__________________________________________________________________________________

พิธีไหว้ครู

01 001

     วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญอีกงานที่ทางโรงเรียน ได้เรียนเชิญคณะครูที่ได้............

อ่านเพิ่ม >>>

__________________________________________________________________________________

 

อบรมเรื่องความปลอดภัย

00 001

      วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้จัดอบรมเรื่องความปลอยภัยในการขับขี่จราจร ณ อาคารมัลติมีเดีย......

อ่านเพิ่ม >>>

__________________________________________________________________________________

 

แนะแนวศึกษาต่อ

074

     วันที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี่ที่ 3 และชั้นปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทาง................

อ่านเพิ่ม >>>

__________________________________________________________________________________ 

วันครู 2561

069

     วันที่ 16 มกราคม 2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูที่โรงเรียนระยองวิทยาคม มีโรงเรียนในสังกัด สพม.18 ของจังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 19 โรงเรียน......

อ่านเพิ่ม >>>

__________________________________________________________________________________

วันปีใหม่ 2561

S 3735568

     วันที่ 27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2561 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมสนุกสนาน สังสรรค์ มีกิจกรรมจับฉลากของขวัญ การแสดงต่าง ๆ 

__________________________________________________________________________________

วันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.9

040

     วันที่ 4 ธันวาคม 2560 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 ในช่วงเช้ามีกิจกรรมให้นักเรียน ครูและบุคลากรใส่บาตรอาหารแห้ง....

อ่านเพิ่ม >>>

__________________________________________________________________________________ 

กิจกรรมกีฬาสี

047

     วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมวันกีฬาสีภายในให้แก่ครูและนักเรียน โดยใช้ชื่อว่า "กัลปพฤกษ์เกมส์" เพื่อสนองนโยบาย.....

อ่านเพิ่ม >>>

__________________________________________________________________________________ 

ประชุมจัดกิจกรรม TYC เด็กไทยมีดีใช้ไอทีเพื่อชุมชน

035

     วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายขจรพัฒน์ วรรณศิริ และ นายถาวร เขียนเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองมาบตาพุด ....

อ่านเพิ่ม >>>

__________________________________________________________________________________

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและทบทวนคำปฏิญาณสวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี

 

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทบทวนคำปฏิญาณสวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี ......

อ่านต่อ >>>

__________________________________________________________________________________

 กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี 

 

     วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนระยอง.......

 อ่านต่อ >>>

__________________________________________________________________________________

กิจกรรมโครงการรู้ทันสารเคมี 

     วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการรู้ทันสารเคมี โดยได้รับความร่วมมือจัดทำจากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเทศบาล.......

อ่านต่อ >>>

__________________________________________________________________________________ 

กิจกรรมพิธีไหว้ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 

     วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายเอนก นาคเรืองศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีกิจกรรมในครั้งนี้.......

 อ่านต่อ >>>

__________________________________________________________________________________

 

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1,4และชั้นอื่นๆ 

     วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายถาวร  เขียนเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1,4 ...........

อ่านต่อ >>>

__________________________________________________________________________________

 

 มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่ 1และ4 

      วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 นายถาวร  เขียนเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ........

อ่านต่อ >>>