เนื้อหา

เขียนโดย Kru EartH IT Admin
ฮิต: 1387

บริษัทอิสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด บริจากคอมพิวเตอร์ 

 

     เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. บริษัทอิสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตทจำกัด ได้มอบบริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม โดยมีนายถาวรเขียนเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสวณัฐ คุ้มทรัพย์ ครูคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง