เนื้อหา

เขียนโดย Kru EartH IT Admin
ฮิต: 1212

บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง อ.ปลวกแดง

058

IMG 4925

     วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายถาวร เขียนเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม คณะครูและนักเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์ ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อนำมาเป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ นางศมาภรณ์ อุบลบาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคลองซอง เป็นผู้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง โดยการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ถือเป็นโครงการโรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง

 

>>>ภาพกิจกรรม<<<