เนื้อหา

เขียนโดย Kru EartH IT Admin
ฮิต: 3460

บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านห้วยยาง

IMG 5009

IMG 4963

IMG 4975

IMG 4988

IMG 5004

     วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายถาวร เขียนเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม คณะครูและนักเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์ ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อนำมาเป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ด้าน IT โดยมีนางออมทรัพย์ คำทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง เป็นผู้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง โดยการมอบคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ถือเป็นโครงการโรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง

 

>>>ภาพกิจกรรม<<<