เนื้อหา

เขียนโดย Kru EartH IT Admin
ฮิต: 1157

 

โครงการสัมมนาการใช้ IT เพื่อสร้างเสริมความสำเร็จทางการศึกษา โดย TOT

IMG 9685

IMG 9735

IMG 9738

083

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมสัมมนาโครงการการใช้ IT เพื่อสร้างเสริมความสำเร็จทางการศึกษาโดยเชิญโรงเรียนประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต1 ทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนางช่อชะบา ชื่นบาน รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมครั้งนี้จัดโดยบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) มีบรรยายความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ครูและผู้บริหารที่เข้าอบรมในครั้งนี้

 

>>>ภาพกิจกรรม<<<