เนื้อหา

เขียนโดย Kru EartH IT Admin
ฮิต: 316

ครฑ

ประกาศ! โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแนห่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. ถึง 16 ม.ค. 2562 สมัครด้วยตนเองและสมัครออนไลน์ 

คุณสมบัติ : 
   
เพศ:ชายและหญิง
     วุฒิปริญญาตรี คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ 4ปีหรือ5ปี (หรือป.บัณฑิตวิชาชีพครู)
     จบสาขาวิชาฟิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     สัญชาติไทย
     อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และ อายุไม่เกิน 40 ปี
     เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
     จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สำเร็จการศึกษา
     ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

     ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

สวัสดิการ   
     มีบ้านพักครูให้ 
     มีประกันสังคม

เงื่อนไขการสมัครสอบ
     สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูฟิสิกส์ วิชาเอกฟิสิกส์ ที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนบอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์ www.rywnk.ac.th วันที่ 17 มกราคม 2562  
     แจ้งรายละเอียดผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันประกาศรายชื่อที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียน

*หมายเหตุ เวลามีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

สมัครออนไลน์ คลิก  สมัครออนไลน์

ติดต่อ : อาคารสำนักงานฝ่ายบุคคลหรือโทร 081-4992649 รองบริหารฝ่ายบุคคล(ครูเล็ก) ,

062-9641198 (ครูปุ้ย), 085-2322952 (ครูหญิง)

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่