เนื้อหา

เขียนโดย Kru EartH IT Admin
ฮิต: 450

อบรมเรื่องความปลอดภัย

00 001

00 002

00 003

00 004

      วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้จัดอบรมเรื่องความปลอยภัยในการขับขี่จราจร ณ อาคารมัลติมีเดีย โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวินัยการใช้รถบนถนน กฏหมายจราจรและยังมีการจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้ร่วมอีกด้วย

>>>ภาพกิจกรรม<<<

หมวด: