เนื้อหา

เขียนโดย Kru EartH IT Admin
ฮิต: 1594

พิธีไหว้ครู

01 001

01 002

01 003

     วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญอีกงานที่ทางโรงเรียน ได้เรียนเชิญคณะครูที่ได้สั่งสอนนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกและกราบไหว้ขอขมาคุณครู ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนทุกคนขึ้นไปกราบไหว้คุณครูบนเวทีเพื่อให้นักเรียนได้กราบไหว้คุณครูทุกคน

หมวด: