ประเมินครูผู้ช่วย นายไชยฉัตร

โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม นำโดย ผู้อำนวยการวิรัช เปยะกัง ประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของ ครูไชยฉัตร โรจน์พลทามล เอกภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ