พิธีส่งมอบโรงกรองน้ำดื่ม

พิธีส่งมอบโรงกรองน้ำดื่ม

โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

สนับสนุนระบบกรองน้ำโดย บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด