รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563

โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563